Algemene Voorwaarden

Aanmelden en betalen:

 • Bij aanmelding ben je akkoord gegaan en heb je kennisgenomen met deze voorwaarden.
 • Aanmelden kan mondeling, schriftelijk, via e-mail of telefonisch.
 • De deelnemer ontvangt na aanmelding een e-mail ter bevestiging van de les of workshop.
 • Wij behouden ons het recht om de aanmelding pas te accepteren nadat er een aanbetaling is gedaan.
 • Na aanmelding is de deelnemer verplicht het verschuldigde bedrag per bank te voldoen vóór de (eerste) lesdag/workshop of contant mee te nemen op de (eerste) lesdag/workshop
 • In geval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht om deelnemer niet deel te laten nemen aan de workshop of les.

 

Afzeggen of verzetten:

 • Geld teruggave vindt alleen plaats wanneer Speurhonden Texel een activiteit annuleert of een deelnemer tijdig aangeeft niet mee te kunnen doen.
 • WORKSHOP & SPEURWEEKEND:
 • Het verzetten van een workshop of speurweekend is mogelijk tot 2 weken van tevoren. 
 • De betaling voor de workshop & speurweekend is niet restitueerbaar bij afmelding 2 weken of korter voor aanvang.
 • INDIVIDUELE LES & GROEPSLES:
 • Het afzeggen van een groepsles of Individuele les is mogelijk tot 7 dagen van tevoren. (geld terug)
 • Het verzetten van een groepsles of individuele les is mogelijk tot 48 uur van tevoren, als er korter van te voren afgezegd wordt is er geen geld teruggave mogelijk.
 • STRIPPENKAART
 • Teruggave van het geld van een strippenkaart is niet mogelijk.
 • Een strippenkaart is een jaar geldig.
 • SPEURWEEK:
 • De aanbetaling van een speurweek is niet restitueerbaar.
 • Het restantbedrag voor de speurweek is 100% restitueerbaar bij afmelding 8 weken of langer voor aanvang.
 • Het restantbedrag voor de speurweek is 75% restitueerbaar bij afmelding 8 tot 6 weken voor aanvang.
 • Het restantbedrag voor de speurweek is 50% restitueerbaar bij afmelding 6 tot 4 weken voor aanvang.
 • De betaling voor de speurweek is niet restitueerbaar bij afmelding 4 weken of korter voor aanvang.
 • ALGEMEEN:
 • Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal de speurhonden Texel een vervangende instructeur regelen, of haalt de instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.
 • in geval van kou, hitte, veel regen of extreme wind zal de workshop of les worden verplaatst of het tijdstip worden aangepast.

 

Aansprakelijk:

 • Speurhonden Texel is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal/ vermissing dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de les of workshop georganiseerd door Speurhonden Texel
 • De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die cursist en hond veroorzaken.
 • Deelname aan een workshop of lessen is geheel voor eigen risico.
 • Elke deelnemer dient een W.A. verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.

 

Algemeen:

 • De hond dient volledig ingeënt te zijn
 • Op overeenkomsten gesloten met de Speurhonden Texel is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter die de wet daartoe aanwijst bevoegd.