Tarieven

   duur  prijs
eenmalige speurles in de vakantie  45 minuten  €40,-
vaste klanten strippenkaart (5x)  45 minuten  €157,50

vaste klanten strippenkaart (10x)

 45 minuten  €300,-

workshop (3 of 4 deelnemers)

 1 dagdeel  €50,-  

weekend speuren 

 2 dagdelen  €95,- 

speurweek 

 1 week  €425,-