Tarieven

   duur  prijs

losse speurles (ook tijdens vakantie)

 45 minuten

 €35,-

losse speurles (groep of individueel) 

 30 minuten

 €25,- 
strippenkaart van 5 lessen (groep of individueel)   €105,-

strippenkaart van 10 lessen (groep of individueel)

  €200,- 

groeptraining/individueel speuren losse les 

 30 minuten  €25,-

workshop

 dagdeel    €45,-  

weekend speuren 

 2 dagdelen  €85,-