Tarieven

   duur  prijs

losse speurles (ook tijdens vakantie)

 45 minuten

 €35,-
strippenkaart van 5 lessen (groep of individueel)   €105,-

strippenkaart van 10 lessen (groep of individueel)

  €200,- 

workshop (bij 3 deelnemers)

 2 uur  €35,-  

weekend speuren 

 2 dagdelen  €85,-